Fokus: Blandingshunder og Avl

Det har vært mye fokus på dette med blandingshunder i det siste. Vi alle er vel enig om at blandings avl i en useriøs setting ikke er bra og verdsetter ikke slik avl. Men hva er egentlig seriøs og useriøs blandingsavl? Vi gir deg ikke svaret, men en pekepinn!

Blandingsavl

Bladningsavl har vært et kjent fenomen i hundemiljøet i mange år, og ikke minst misbrukt. Misbrukt til å tjene penger, og oppnå status i mange miljøer. For det ligger faktisk mye penger i avl, om man vil. Mange vil også påstå at man ikke kan drive seriøs avl med blandinger, men det kan man faktisk. Det finnes mange «raser» som ikke er godkjente i både NKK, FCI og andre organisasjoner som da blir anerkjent som «blanding» eller «uregistrert» disse er ofte tilknyttet egne klubber og organisasjoner som selv fører stambok. Det er viktig å påpeke at blandingsavl er vanlig i mange miljøer, der avl blir satt i system og hunder avles for et spesielt bruksområde. Som eksempel hundekjøring.  Men tilbake til spørsmålet, hva er seriøs og useriøs avl? Jo, vi starter med useriøs avl.

Bilde: Pexels.com

Useriøs blandingsavl

Avdekke useriøs avl på blandinger, er å sammenligne med å avdekke useriøs avl på renrasehunder om man ser bort i fra stamtavle. Useriøs avl er ofte avl der man ikke har et system for avl. Der helse og gemytt er noe av det som blir satt til side, for å holde kostnadene nede. Det blir avlet på samme tispe flere ganger over det anbefalte, ingen helsetester blir utført på foreldredyr, eller avkom. Og hensikten bak avlen er utelukkende penger, noe som gjenspeiler seg i prise. Og ikke minst at anonnsene inneholder lovnader som lyder slik at «Valpene er allergifrie», etc. Man vil også oppleve lite oppfølging fra oppdretters side. En annen ting som er viktig er kjøpskontrakt, mange ganger er kjennetegnet til de som driver useriøs avl, en kjøpskontrakt som ikke holder mål, og er dårlig formulert. Samt inneholder urimlige krav, og noen ganger ingen kontrakt.  Dette er noe av det viktigste aspektene ved å avdekke useriøs avl.
Oppsummert er dette 8 av de tips vi mener er de viktigste spor på useriøs avl:

 1. Ingen helseundersøkelser på avkom eller foreldredyr finnes. Ingen helsebok.
 2. Det blir ikke tatt hensyn til gemytt og sykdommer ved avl
 3. Tisper blir avlet på, langt over det som er anbefalt antall kull.
 4. Valpeprisene er ofte skyhøye.
 5. Lovnader og usannsynlige tekster i annonser.
 6. Lite / Ingen oppfølging fra oppdretter.
 7. Ingen / Dårlig formulert og urimelig kjøpskontrakt
 8. Chipping er ikke utført før salg, samt at vaksiner og kurer ikke er oppfulgt.

Seriøs blandingsavl

Det finnes også de som avler på blandingshunder i en seriøs setting. Ja, det er mulig. Noe av de viktigste aspektene ved seriøs avl, er det motsatte av useriøs avl, for å si det lett. Men vi ramser det opp uansett.
Helse, blir tatt på alvor. Her kan man få se dokumentasjon på helsetester av både avkom og foreldredyr. Man kan også i noen settinger forvente å se resultater for HD/AD røntgen og resultat av PL-test på foreldredyr, om det er behov for slik testing, basert på hvilke raser som er blandet inn. Noen gjør det uansett, for sikkerhetsskyld. Chipping og nødvendige vaksiner/kurer er tatt, og dokumentasjon som helsebok følger med. Samtidig vil også de som er seriøse, ikke avle på tisper, over det som er anbefalt. Vi vil også se at det er viktig for oppdretter å bruke hunder med godt gemytt i avl, og ta hensyn til diverse atferdbaserte problemer. Man vil også oppleve at oppdretter tar et etisk ansvar og følger valpene opp i oppveksten, og svarer på spørsmål og bistår ved problemer. Man vil også bli presentert for en kjøpskontrakt som er ryddig, og formulert på en fin måte. Man vil heller ikke finne urimelige krav, eller formuleringer som fratar deg som kjøper rettigheter.  Prisen er også en viktig faktor, de som driver seriøs avl, vil ikke prise valpene skyhøyt, men legger lista lavere. For å dekke inn utgifter, og sitte igjen med en liten/ingen fortjeneste.
Dette er kort fortalt noen av det tingene man kan se etter, ved kjøp av evt blandingshund. Da kan man føle seg trygg på at det er seriøst, og at man blir tatt seriøst.

Oppsummert er dette vi setter fokus på ved seriøs blandingsavl:

 1. Helse og undersøkelser blir satt i førsteprioritet, og dokumentasjon vil finnes, i form av helsebok.
 2. Utvidet helsetester, som PL, HD/AD, DNA, osv. Og dokumentasjon på dette medfølger.
 3. Avler ikke utover det som er anbefalt antall kull.
 4. Gemytt og atferd.
 5. Oppdretter tar et etisk ansvar, og følger opp valpekjøper.
 6. Chipping og nødvendige vaksiner og kurer er tatt.
 7. Ryddig og fordelaktig kjøpskontrakt
 8. Ingen urimelige annonsetekster. Og akseptable priser på valper.

 

Blandingshund register?

Bilde: Pexels.com

Finnes det i Norge? Både ja og nei. Vi hadde for noen år tilbake en hundeklubb som hette Norsk Blandingshund klubb, denne er oppløst, og er ikke i drift pr nå. Vi vil tro at i fremtiden vil noe slikt oppstå på nytt. Og en klubb for blandingshund eiere, som har et eget register og aktiviteter vil gjenoppstå. Men, det finnes et annet verktøy for de som driver seriøs blandingsavl. NKK har det de kaller for NOX, det er et register der man kan registrere blanding/uregistrert hund i. Det er ikke et verktøy for oppdrettere ei heller et fult individregister. Her registreres kun enkelt oppføringer, og evt HD/AD/PL resultater. I Sverige finnes det en klubb som heter for Blandis.se som er en forening for blandingshund eiere og har et individregister, som ikke må forveksles med stambok, men kan sammenlignes.

Vi har vært i kontakt med Vivian Loftèn, som er registrerings ansvarlig i Blandis.se. Hun forteller til oss på E-post at de opprinnelig hadde et samarbeid med Norsk Blandingshund klubb, der NBK oppfordret alle medlemmer til å registrere hundene hos Blandis. Men så langt gikk det ikke, da klubben ble oppløst. Videre forteller hun at de registrerer hunder fra både Norge, Sverige, og Danmark i deres register. Hun skriver at de pr. idag har snart over 5800 registreringer, og ingen duplikater. Hun forteller videre at de jobber med å personlig gjøre registreringer fra andre land, ved å legge til landskoden etter registrerings årstall, for å lettere skille registreringer fra andre land, og tilrettelegge for andre land.

Kim-Andre Hansson Husås
Hund På Facebook

Redigert: 25.07.2017 00:28

Post Author: kimhus

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *